Kanaljen

New Wave Group - 2017-03-27

Jag tänkte dela några tankar om New Wave Group, som är mitt största innehav. Placera publicerade nyligen en analys där de beskriver bolaget rätt bra, så det slipper jag. Deras slutsats var att aktien efter en stark uppgång under 2016 borde gå in i en lugnare fas från kursnivån 66:75 kr. Aktien fortsatte upp till 69 kr för att sedan falla tillbaka. I fredags stängde den på 59:75 kr. Idag kom Börsveckan med sin analys och motiverad kurs 77 kr. Aktien steg till 61 kr.

Min prognos för 2017 är att omsättningen ökar 8%, rörelsemarginalen stiger något till 8%. Det ger ett rörelseresultat på ca 450 Mkr (400). Antag att Övriga kostnader stiger 10 Mkr. Då hamnar nettoresultatet på ca 310 Mkr (276) eller 4,67 kr/aktie (4,16). P/E på 14 ger motiverat värde 65 kr/aktie. Med mina antaganden finns ingen större uppsida i aktien.

Det finns ett säsongsmönster i vinstgenereringen. Q1 brukar ligga kring noll i vinst, därefter ökar vinsten varje kvartal och Q4 genererar nästan halva årsvinsten. Det finns ingen anledning att tro att mönstret kommer brytas. Jag förväntar mig därför ett resultat kring noll även för årets första kvartal. Däremot är det intressant att se hur omsättningen utvecklas. Blir det en bra omsättningsökning och en mindre vinst så kan det finnas anledning att höja prognosen. Q1-rapporten kommer 26 april.

Och vikten? Senaste invägning 87,4 kg. Startvikten var 89,4 kg och målvikten är 82 kg.

Tillbaka