Kanaljen

Vårens utmaning och ATH i KF - 2017-02-21

Jag har bestämt mig för att gå ner några kilon under våren. Planen är att gå ner 2 kg per månad eller ett halvt kilo per vecka. Tanken med en ganska moderat nedgångstakt är att jag inte ska behöva svälta mig – bra nyttig mat och lite motion borde räcka. Min startvikt, mätt i morse, var 89,4 kg. Målet är att nå 82 kg till midsommar. Aktuell vikt kommer att redovisas löpande.

Hur går det för aktierna då? I pensionsportföljen har Semcon och Swedol hoppat upp bra efter rapporterna och ligger nu +18% resp +11% sedan köpet för bara 3 veckor sedan. Mycket bra!

I KF:en blev det all time high idag och värdet passerade 5 Mkr för första gången. Hurra! Jag har sålt av större delen av innehavet i BlackPearl i samband med förra veckans uppgång. Nästa rapporttillfälle är redan på onsdag. Om oljepriset börjar stiga, om aktien sjunker tillbaka eller om utbyggnadsfas 2 av Onion startas så gör jag en ny värdering av läget. Försäljningen gör att jag sitter med drygt 400 000 i kontanter. Hittar jag inget bättre case under veckan så kanske jag hämtar inspiration från marsvalen i tävlingen Utmaningen 2017 (länken pekar på februarivalen).

Dagens mini-analys: Götenehus

Jag har kikat lite på trähustillverkaren Götenehus som redovisar Q4 i övermorgon, 2017-02-23. Min bedömning är att röreslseresultatet för Q4 blir 18 Mkr, resultat efter skatt 13 Mkr eller 15 öre/aktie. Jag har räknat med omsättning +20% mot förra året (i nivå med tidigare kvartal) och rörelsemarginal 5,9% (i nivå med föregående kvartal). Det ger en total årsvinst på 43 öre/aktie. Aktien stängde på 4:61 idag. Ser billigt ut om man jämför med verkstäderna. Lägenhetsbyggarna ser dock betydligt attraktivare ut nyckeltalsmässigt. Dessutom är omsättningen i aktien låg vilket gör att även relativt små köp kan ge stor påverkan på kursen. Jag äger inte aktier i Götenehus.

Tillbaka